Betere besluiten

Om bewust keuzes te maken in onzekerheid, kijken we verder. Het door ons ontwikkelde Chaotisch Veerkracht Model gaat uit van vier blikvelden. Neem je die in je afweging mee, dan verminder je de blinde vlekken.

Rolvink Couzy (2022)

inside view

Weet wat er op de werkvloer speelt, maar richt je niet te veel op interne problemen. Een te sterke interne view, zorgt voor bijziendheid naar de buitenwereld.

outside view

We weten niet wat we niet weten, waardoor we externe ontwikkelingen onderschatten. Door de externe blik mee te nemen in besluiten wordt ze bias beperkt.

open mind

Multiperspectiviteit heeft een positief effect op transformaties. De mening van anderen kan je relevante inzichten geven. Blijf wel kritisch. 

focus mind

Zodra je alle informatie hebt gewogen, neem je een besluit. Stap daar alleen vanaf als je aantoonbaar nieuwe informatie hebt. 

Interesse? De intake is gratis en zonder verplichtingen