Vervoersmarkt staat voor een rigoureuze ommekeer

De manier waarop wij vervoer gebruiken gaat veranderen. Een significant aantal Nederlanders staat namelijk open voor een vervoersabonnement waarmee voor een vast bedrag per maand gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijke vormen van deel– en openbaar vervoer. Een eigen auto is dan niet meer nodig. Wat het aantal auto’s in de straten drastisch kan verminderen.

Dit is het zogeheten Mobility as a Service (MaaS) waarmee reizigers met behulp van een ‘real time’ app worden geadviseerd over de meest efficiënte route, ongeacht het type vervoer. Harde voorwaarde is wel dat deze wijze van vervoer de Nederlanders net zo eenvoudig op de plaats van bestemming brengt als de eigen auto, motor of fiets. Werkt dit niet soepel genoeg, dan blijft de eigen auto voor de deur staan.

MaaS is in potentie een veelbelovende oplossing voor de steeds grotere verkeersdrukte in stedelijke gebieden die luchtverontreiniging tot gevolg heeft. Ook kan het de leefbaarheid verhogen doordat minder auto’s in de straten geparkeerd staan en er ruimte is voor groen of fiets- of wandelgebied. Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van ABN AMRO, blijkt dat ruim 64 procent van de Nederlanders bereid is zijn reisgedrag te heroverwegen zodra er een goed alternatief is. Dat is opmerkelijk, omdat 60 procent nu incidenteel of helemaal niet met het openbaar vervoer reist. En hoewel 93 procent nog geen gebruikmaakt van deelvervoer, verwacht 55 procent wel dat deelvervoer in de komende jaren populairder wordt.

Voor veel mensen werkt het huidige deelvervoer onvoldoende om de eigen auto de deur uit te doen. Zo vinden zij het openbaar vervoer te duur en sluit dit onvoldoende aan op de behoefte aan vervoer van ‘deur tot deur’. Ook is veel deelvervoer voor de meerderheid van de Nederlanders nog niet in de directe omgeving beschikbaar. Als deze obstakels worden weggenomen, is de potentie van MaaS echter groot, want met het huidige aanbod staat 15 procent van de Nederlanders al nu open voor dit model, zo blijkt uit het onderzoek van ABN AMRO.

Een meerderheid van dit percentage is bereid 200 euro per maand uit te geven aan een abonnement. Dat zou goed zijn voor een omzet van 4,8 miljard euro per jaar die terecht komt bij de vervoersaanbieders en de platformen die de auto’s, fietsen en scooters ontsluiten Het succes van MaaS valt of staat met de kwaliteit, betaalbaarheid en betrouwbaarheid van het aanbod. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, is 45 procent van de Nederlanders bereid de auto in te ruilen voor een vervoersabonnement. Het omzetpotentieel stijgt dan naar 14,4 miljard euro per jaar.

Krachten bundelen

De vervoersmarkt staat dan ook voor een ommekeer, mits het vervoersaanbod qua gemak, vertrouwen en prijs kan concurreren met de eigen auto of andere vervoersmiddelen in bezit. Succesvolle voorbeelden uit het buitenland – zoals Finland en de Verenigde Staten – laten zien dat het belangrijk is aanbieders van het openbaar vervoer en deelvervoer met elkaar te verbinden. Door al deze aanbieders aan elkaar te koppelen, kan het voldoen aan de behoeftes van de reiziger en hen overtuigen eigen vervoer te laten staan.

Om MaaS daarnaast ook buiten de stad en over landgrenzen heen succesvol te maken, is een internationale standaard nodig. Zodat IT-systemen en betaalmethodes op elkaar worden afgestemd en alle (internationale) vervoersmiddelen met een of enkele apps kunnen samenwerken.